Eliminerar dolor säkert och effektivt

Efter genomförda sprängningar uppstår ofta dolor, d.v.s. borrhål med sprängämne som inte detonerat. När det uppkommit dolor efter sprängning måste dessa oskadliggöras för att förhindra framtida olyckor vilket hittills har varit både farligt och besvärligt.

Dolex är den nya produkten som oskadliggör dolor på ett enkelt, säkert och effektivt sätt.

Dolex sänks ner i borrhålet och bränner bort odetonerat sprängämne genom sin förmåga att utveckla extrem värme.


Ladda ner faktablad som PDF